Udforsk Vores Elektriske Transportløsninger!

Opdag effektivitet og innovation med vores udvalg af elektriske køretøjer. Fra agile scootere og kraftfulde trækkere til fleksible platforme og stille sengetransportere – vi tilbyder skræddersyede løsninger, der forener bæredygtighed, teknologi og pålidelighed til din forretning og hverdagsbehov.

Klik
Sengetransporter

Sengetransportere

Elektriske sengetransportere revolutionerer patientmobilitet inden for sundhedssektoren, idet de garanterer sikker, komfortabel og støjfri transport.

Scootere

Scootere

For urban mobilitet er elektriske scootere blevet synonym med bekvemmelighed, tilgængelighed og en miljøvenlig transportløsning.

Platforme

Platforme

Elektriske platforme tilbyder alsidige løsninger til transport af varer og udstyr, og de bidrager til optimeret arbejdsflyt og reducerede driftsomkostninger.

Trækkere

Trækkere

Med evnen til at håndtere betydelige belastninger viser elektriske trækkere deres styrke i industrielle og logistiske miljøer, hvor effektivitet og pålidelighed er afgørende.

Movere

Movere

Movere markerer sig ved deres evne til at navigere med præcision og effektivitet, idet de forenkler processen med at flytte både små og store objekter.

FAQs - Spørgsmål og svar om elektriske køretøjer

Velkommen til vores FAQ-sektion om batterier. I en verden drevet af teknologi spiller batterier en nøglerolle. Men med utallige typer og specifikationer kan det være udfordrende at finde rundt. Her besvarer vi dine mest brændende spørgsmål – fra valg af det rigtige genopladelige batteri til opbevaringsråd for at sikre optimal levetid.

K
L
Hvad er et frit ventileret batteri (FV)?

Fritventilerede batterier kaldes også for standard batterier, og de kendetegnes ved, at de har frit flydende elektrolyt(syre), der dækker pladerne. Knaldgasserne ledes væk gennem propperne eller via et ventilationssystem i låget. Visse af disse batterier har propper, som kan åbnes, så det bliver muligt at justere elektrolytniveauet, mens andre er vedligeholdelsesfrie og har forseglede låg. Denne type batterier er ofte udstyret med en måler, der viser elektrolytniveau og ladetilstand.

K
L
Hvad er et ventilreguleret batteri (NV)?

Ventilregulerede batterier har ingen fri elektrolyt(syre), men syren er enten bundet i en gele (Gel) eller absorberet i en glasfiltsmåtte (AGM). Begge typer er spildsikre, og der er ingen fare for syrelækage, selv hvis batteriet beskadiges, eller der opstår en revne i beholderen. I ventilregulerede batterier omdannes den gas, som dannes ved ladning til vand i batteriet, hvorfor der kun frigøres ubetydelige mængder gas ved normalt brug. Alle rekombinationsbatterier har sikkerhedsventiler, der åbnes, hvis trykket i batteriet skulle blive for højt, f.eks. i forbindelse med overopladning. VR-batterier er forseglede og skal ikke åbnes. De kan derfor heller ikke efterfyldes med vand.

K
L
Hvad er et Gel-batteri?

Gelbatterier er ventilregulerede batterier, hvor der er tilsat en kiselsammensætning til elektrolytten(syren), som gør, at den stivner og bliver til en gel. Gelbatterier bygger på en robust teknologi, som giver de bedste cyklingsegenskaber, men den højere interne modstand gør, at startkraften bliver svagere i forhold til AGM batterier og frit ventilerede batterier.

K
L
Hvad er et AGM-batteri?

AGM står for Absorbent Glass Mat og er en gruppe af ventilregulerede batterier, hvor en speciel glasfiltsmåtte bruges som separator. Al elektrolyt(syre) absorberes i seperatorer og plader, og konstruktion har en lav intern modstand, hvilket resulterer i en meget høj startkraft. AGM-batterier kan tåle cykling (det vil sige gentagne af- og opladninger) betydeligt bedre end frit ventilerede batterier. AGM-batteriernes egenskaber gør, at de også egner sig til anvendelse i mikrohybridkøretøjer*.

*Mikrohybrider er køretøjer udstyret med Start & Stop og i visse tilfælde bremsekraftgenvinding, hvilket er et energibesparende system, som reducerer udslip af kuldioxid med op til 10%. Start & Stop indebærer, at når bilen står stille (f.eks. ved rødt lys eller i kø), slukkes motoren, og batteriet overtager strømforsyningen og genstarter motoren, når kørslen genoptages. Sådanne køretøjer er udstyret med ECM- eller AGM batterier. I køretøjer med Start & Stop-funktion, der også er udstyret med et system til bremsekraftgenvinding, der betyder at bremseenergien bruges til opladning af batteriet, anvendes AGM-batterier.

K
L
Hvad er et ECM-batteri?

ECM står for Enchanced Cycle Mat og er frit ventilerede batterier, som er konstrueret i samarbejde med ledende bilproducenter for at leve op til de krav, der stilles til anvendelse i biler med Start & Stop-system, de såkaldte microhybridkøretøjer*.

*Mikrohybrider er køretøjer udstyret med Start & Stop og i visse tilfælde bremsekraftgenvinding, hvilket er et energibesparende system, som reducerer udslip af kuldioxid med op til 10%. Start & Stop indebærer, at når bilen står stille (f.eks. ved rødt lys eller i kø), slukkes motoren, og batteriet overtager strømforsyningen og genstarter motoren, når kørslen genoptages. Sådanne køretøjer er udstyret med ECM- eller AGM batterier. I køretøjer med Start & Stop-funktion, der også er udstyret med et system til bremsekraftgenvinding, der betyder at bremseenergien bruges til opladning af batteriet, anvendes AGM-batterier.

K
L
Hvad menes der med Spiralbatterier?

Spiralbatterier kaldes sådan, fordi de består af runde celler. I stedet for at anvende mange positive og negative plader i hver celle, fremstilles spiralbatterierne med én negativ og én positiv plade pr. celle. Hver plade kan være ca. en meter lang, og sammen med en tynd glasfiberseperator, som lægges mellem den negative plade, og rulles til en cylinder.Fremstillingsmetoden gør det muligt at anvende ekstra tynde plader, hvilket betyder, at den interne modstand bliver meget svag, hvorfor disse batterierier har den bedste koldstartskraft af alle blybatterier. Desuden medfører den runde celleform, at de bedre kan modstå vibrationer og mekaniske belastninger. Kapaciteten i spiralbatterier bliver lavere end i batterier af tilsvarende størrelse med konventionelle, firkantede celler, eftersom den runde form på cellerne medfører, at man mister en vis volumen pga. de tomrum, som opstår mellem cellerne.

K
L
Hvad er Tørladede batterier

I dag leveres de fleste batterier opladede og klar til brug. Visse batterier, bla.a til MC, leveres dog stadig tørladede, dvs. opladede men uden påfyldt elektrolyt. Tørladede batterier skal opbevares tørt og ved en stabil temperatur og kan under de rette forhold opbevares i årevis. Batterierne aktiveres før brug ved at fylde elektrolyt (syre) i cellerne.

K
L
Hvad er AH (amperetimer)?

Amperetimer (Ah) angiver den strømmængde (kapacitet), som et batteri kan afgive. For batterier måles kapaciteten under en 20 timers afladning ved 25 grader til slutspændingen 1,75 V/celle (dvs. 10,5 V for et 12-voltsbatteri). Et batteri med 60 AH skal altså kunne levere 3 Ah i 20 timer, før spændingen når ned på 10,5 V.

K
L
Hvad er reservekapacitet (RC)?

For batterier. der følger SAE-standardens specifikationer, angives Reservekapacitet (RC) og ikke Ah-tallet som mål for batteriets kapacitet. RC angives i minutter og er den tid, batteriet skal kunne aflades med 25 A ved 27 grader, før spændingen falder til 10,5 V.

K
L
Hvad betyder CCA?

CCA står for Cold Crank Amps og angiver den strøm i Ampere (A/Ah), som batteri kan afgive ved -18 grader uden at falde under visse givne spændingsgrænser. Det er altså et mål for batteriets koldstartegenskaber. Der findes forskellige standarder for, hvordan CCA-tests udføres. Europastandarden (EN) er den mest brugte test. En i overensstemmelse med EN-standarden er opdelt i tre trin.

-afladning med den angivne CCA-strøm i 10 sekunder, hvorspændingen ikke må falde under 7,5 V.

-hviletid uden strømbelastning i 10 sekunder

-afladning med 60% af den angivne CCA-strøm til spændingen falder til 6,0 V. Afladningstiden i dette trin skal som minimum være 73 sekunder for et personbilsbatteri og 133 sekunder for et lastbilsbatteri.

K
L
Hvad menes der med ladningsmodtagelighed?

Ladningsmodtageligheden angiver den strøm i Ampere (A), som et 50 % afladet batteri tager imod efter 10 minutters ladning ved spændingen 14,4 V og temperaturen 0 °C. Ladningsmodtageligheden skal ifølge standarden være min. 20 % af batteriets 20-timers kapacitet. Et batteri med 75 AH skal altså have en ladningsmodtagelighed på mindst 15 A.

K
L
Hvad er densitet (specifik vægt, syrevægt)?

Disse begreber omhandler samme emne, nemlig et må for elektrolyttens (syrens) vægt pr. volumenhed. Eftersom den svovlsyre, der findes i elektrolytten, er en del af reaktionerne ved ladning og afladning, ændres densiteten med batteriets ladningstilstand, og densitetsmålinger kan derfor med fordel anvendes for at fastslå batteriets ladningsgrad. Et fuldt opladet batteri skal have en densitet på 1,28-1,30 g/cm3 ved 25 grader. Densiteten afhænger af temperaturen, og for hver 15 grader, som temperaturen falder øges densiteten med 0,01 g/cm3, og for hver 15 grader, som temperaturen stiger, mindskes den med 0,01 g/cm3.

K
L
Hvad er viberationsmodstand?

Alt efter anvendelsesområde udsættes batterier for forskellige grader af viberationspåvirkninger, og de fremstilles derfor i henhold til tre forskellige kravsspecifikationer, V1, V2 og V3.

- V1 svarer til almindelig brug i en personbil. - V2 svarer til blandet kørsel, landevej og offroad. - V3 betyder, at batteriet kan klare de kraftige påvirkninger, som det udsættes for ved brug i offroad-arbejdsmaskiner, maskiner til skovbrug og ligende.

K
L
Hvad er cyklingsevne/overladning?

Eftersom der bliver flere og flere elektriske enheder i moderne køretøjer, stiles der større krav til batteriernes evne til at klare regelmæssig cyklingen, dvs. opladninger og afladninger. Der er stor forskel på de forskellige anvendelsesområder. I ældre biler bruges batteriet stort set kun til at starte motoren, men batteriet i en moderne lastbil er en vigtig del af strømforsyningen til de store mængder elektronisk udstyr, hvilket betyder, at batteriets overaflades dagligt. For at imødekomme de forskellige behov fremstilles der batterier inden for disse fire kategorier: E1, E2, E3 og E4.

-E1 er egnet til personbiler og andre formål, hvor batteriet ikke udsættes for regelmæssige afladninger.

-E2 er egnet til kommericiel trafik i almindeligekøretøjer.

-E3 er egnet til kommericiel trafik i køretøjer med meget specialudstyr.

-E4 er beregnet til intensiv og kommericiel trafik i køretøjer med meget specialudstyr.